کودک فلسطینی در بازداشت ارتش اسرائیل

کودک فلسطینی در بازداشت ارتش اسرائیل

گروهی از سربازان ارتش دفاعی اسرائیل روز جمعه ۲۳ دسامبر کودکی هفت ساله را بازداشت کردند. این رویداد هنگام برپایی تظاهرات هفتگی در روستای كفر قدوم واقع در کرانه باختری صورت گرفت.

گروهی از سربازان ارتش دفاعی اسرائیل روز جمعه ۲۳ دسامبر کودکی هفت ساله را بازداشت کردند. این رویداد هنگام برپایی تظاهرات هفتگی در روستای كفر قدوم واقع در کرانه باختری صورت گرفت.

تازه‌ترین ویدیو