بابانوئلی متفاوت در شهر برلین

ویدیوها. بابانوئلی متفاوت در شهر برلین

امسال در شهر برلین، بابانوئل در اقدامی شگفت انگیز به جای پایین آمدن از دودکش، از یک آسمان خراش پایین آمد تا هدایای کودکان را میان آنها پخش کند.

امسال در شهر برلین، بابانوئل در اقدامی شگفت انگیز به جای پایین آمدن از دودکش، از یک آسمان خراش پایین آمد تا هدایای کودکان را میان آنها پخش کند.

او از بالای برج Kollhoff حدود صد متر پایین آمد و سپس به سالن کافه ای در طبقه ۲۴ این ساختمان رفت؛ جایی که کودکان بسیاری انتظارش را می کشیدند.

تازه‌ترین ویدیو