ایتالیا: تصاویری از ویرانه های ناشی از سیل

ویدیوها. ایتالیا: تصاویری از ویرانه های ناشی از سیل

تصاویر هوایی به دست آمده نشان دهنده وسعت خرابی های ناشی از وقوع سیل در مناطق شمال غربی ایتالیا است. صدها تن از ساکنان این مناطق ناچار به ترک خانه های خود شدند.

تصاویر هوایی به دست آمده نشان دهنده وسعت خرابی های ناشی از وقوع سیل در مناطق شمال غربی ایتالیا است. صدها تن از ساکنان این مناطق ناچار به ترک خانه های خود شدند.

تازه‌ترین ویدیو