رساندن کودکان مجروح سوری به بیمارستان

رساندن کودکان مجروح سوری به بیمارستان

تصاویر آماتور ارسال شده در شبکه های اجتماعی اینترنت نشان می دهند که نیروهای امدادی سازمان دفاع غیرنظامی سوریه معروف یه کلاه سفیدها، کودکان مجروح شده در حمله هوایی حلب را برای مداوا به بیمارستان صحرایی منتقل می کنند.

تصاویر آماتور ارسال شده در شبکه های اجتماعی اینترنت نشان می دهند که نیروهای امدادی سازمان دفاع غیرنظامی سوریه معروف یه کلاه سفیدها، کودکان مجروح شده در حمله هوایی حلب را برای مداوا به بیمارستان صحرایی منتقل می کنند.

تازه‌ترین ویدیو