پلیس یونان با گاز اشک آور و گاز فلفل به مقابله با بازنشستگان معترض رفت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پلیس یونان با گاز اشک آور و گاز فلفل به مقابله با بازنشستگان معترض رفت

تظاهرات روز دوشنبه بازنشستگان در آتن در اعتراض به تصمیم دولت برای کاهش حقوق بازنشستگی با مداخله پلیس به خشونت گرایید؛ پس از آنکه گروهی از معترضان یک خودروی پلیس را که خیابان منتهی به کاخ نخست وزیری را مسدود کرده بود واژگون کردند.

تظاهرات روز دوشنبه بازنشستگان در آتن در اعتراض به تصمیم دولت برای کاهش حقوق بازنشستگی با مداخله پلیس به خشونت گرایید؛ پس از آنکه گروهی از معترضان یک خودروی پلیس را که خیابان منتهی به کاخ نخست وزیری را مسدود کرده بود واژگون کردند.

پلیس برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور و گاز فلفل استفاده کرد. این در حالی است که بر اساس حکم دولت یونان استفاده از گاز اشک آور در تظاهرات علیه کارگران و بازنشستگان ممنوع است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست