آتش نشانان چینی گربه بازیگوش را نجات دادند

ویدیوها. آتش نشانان چینی گربه بازیگوش را نجات دادند

ماموران آتش نشان در شهر شیزوئیشان واقع در شمال چین به داد گربه بازیگوشی رسیدند که در داخل یک لوله گیر کرده بود. آتش نشانان مجبور به برش لوله شدند و سرانجام توانستند گربه بازیگوش را نجات دهند.

ماموران آتش نشان در شهر شیزوئیشان واقع در شمال چین به داد گربه بازیگوشی رسیدند که در داخل یک لوله گیر کرده بود. آتش نشانان مجبور به برش لوله شدند و سرانجام توانستند گربه بازیگوش را نجات دهند.

تازه‌ترین ویدیو