طغیان رودخانه جیان تانگ چین پس از توفان شدید
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

طغیان رودخانه جیان تانگ چین پس از توفان شدید

وقوع دو توفان پی در پی طغیان رودخانه جیان تانگ چین را در پی داشت. توفان منجر به شکل گیری امواج بسیار بزرگ و مخربی در این رودخانه شد. ارتفاع برخی از امواج تا ۱۵ متر گزارش شده است. این رودخانه به طول ۴۵۹ کیلومتر در شرق چین قرار دارد.

وقوع دو توفان پی در پی طغیان رودخانه جیان تانگ چین را در پی داشت. توفان منجر به شکل گیری امواج بسیار بزرگ و مخربی در این رودخانه شد. ارتفاع برخی از امواج تا ۱۵ متر گزارش شده است. این رودخانه به طول ۴۵۹ کیلومتر در شرق چین قرار دارد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست