شبی با جشنواره زیگت

ویدیوها. شبی با جشنواره زیگت

زیگت را جزیره آزادی نیز می نامند. جشنواره زیگت، بزرگترین فستیوال موسیقی اروپای مرکزی است که هر ساله در شمال بوداپست پایتخت مجارستان برگزار می شود. در طول یک هفته بازدید کنندگان می توانند از میان هزاران برنامه که تنها کنسرت های موسیقی را شامل نمی شود دست به انتخاب بزنند. البته محبوبترین رویداد این جشنواره کنسرت ها و اجرای دی جی هاست با این حال این جشنواره، تئاتر، سیرک و امکانات ورزشی را نیز شامل می شود.

زیگت را جزیره آزادی نیز می نامند. جشنواره زیگت، بزرگترین فستیوال موسیقی اروپای مرکزی است که هر ساله در شمال بوداپست پایتخت مجارستان برگزار می شود. در طول یک هفته بازدید کنندگان می توانند از میان هزاران برنامه که تنها کنسرت های موسیقی را شامل نمی شود دست به انتخاب بزنند. البته محبوبترین رویداد این جشنواره کنسرت ها و اجرای دی جی هاست با این حال این جشنواره، تئاتر، سیرک و امکانات ورزشی را نیز شامل می شود.

تازه‌ترین ویدیو