صرف ناهار پاپ فرانچسکو با پناهجویان سوری

ویدیوها. صرف ناهار پاپ فرانچسکو با پناهجویان سوری

۲۱ تن از پناهجویان سوری با رهبر کاتولیک های جهان ناهار خوردند. مراسم صرف ناهار در کلیسای سانتا مارتا در واتیکان برگزار شد.

۲۱ تن از پناهجویان سوری با رهبر کاتولیک های جهان ناهار خوردند. مراسم صرف ناهار در کلیسای سانتا مارتا در واتیکان برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو