ساخت بزرگترین دوچرخه با لگو در دنیا

ساخت بزرگترین دوچرخه با لگو در دنیا

در جریان برگزاری بازیهای المپیک، بزرگترین سازه ای که به شکل دوچرخه با لگو ساخته شده بود، در ساحل ایپانما به نمایش درآمد.

در جریان برگزاری بازیهای المپیک، بزرگترین سازه ای که به شکل دوچرخه با لگو ساخته شده بود، در ساحل ایپانما به نمایش درآمد.

برای ساختن این دوچرخه ۳۰۰۰ لگو استفاده شد و ساخت آن دو روز طول کشید. این دوچرخه ۲.۲۰ متر درازا و ۱.۶۵ متر ارتفاع دارد.

تازه‌ترین ویدیو