تظاهرات در ریو دو ژانیرو همزمان با ورود مشعل المپیک

ویدیوها. تظاهرات در ریو دو ژانیرو همزمان با ورود مشعل المپیک

سرانجام مشعل المپیک در میان جمعیت در خیابان های رو دو ژانیرو و با حضور گسترده نیروهای پلیس به سفر طولانی خود پایان داد. بسیاری از شهروندان از مخارج سنگین برپایی المپیک خشمگین بوده و تاکنون بارها علیه دولت اعتراض خیابانی راه انداخته اند. همزمان با ورود مشعل المپیک به ریو دو ژانیرو باری دیگر تظاهرات برپا شد.

سرانجام مشعل المپیک در میان جمعیت در خیابان های رو دو ژانیرو و با حضور گسترده نیروهای پلیس به سفر طولانی خود پایان داد. بسیاری از شهروندان از مخارج سنگین برپایی المپیک خشمگین بوده و تاکنون بارها علیه دولت اعتراض خیابانی راه انداخته اند. همزمان با ورود مشعل المپیک به ریو دو ژانیرو باری دیگر تظاهرات برپا شد.

تازه‌ترین ویدیو