مبادله زندانی میان اوکراین و روسیه

ویدیوها. مبادله زندانی میان اوکراین و روسیه

نادیا ساوچنکو، خلبان اوکراینی پس از آزادی از زندان در روسیه به اوکراین بازگشت. تقریبا همزمان با ورود او به اوکراین، هواپیمای حامل الکساندر الکساندروف و یوگنی یروفیو، دو نظامی زندانی روس که توسط اوکراین آزاد شده بودند نیز در فرودگاه مسکو فرود آمد.

نادیا ساوچنکو، خلبان اوکراینی پس از آزادی از زندان در روسیه به اوکراین بازگشت. تقریبا همزمان با ورود او به اوکراین، هواپیمای حامل الکساندر الکساندروف و یوگنی یروفیو، دو نظامی زندانی روس که توسط اوکراین آزاد شده بودند نیز در فرودگاه مسکو فرود آمد.

تازه‌ترین ویدیو