آب تنی هندوها در رودخانه شرپا

ویدیوها. آب تنی هندوها در رودخانه شرپا

صدها تن از پیروان مذهب هندو در رودخانه شرپا آب تنی کردند. این بخشی از مراسم مذهبی کومبه میلا است که روز شنبه در شهر اوجایین هند برگزار شد. هندوها معتقدند که آب تنی در این رودخانه گناهان آنها را می زداید.

صدها تن از پیروان مذهب هندو در رودخانه شرپا آب تنی کردند. این بخشی از مراسم مذهبی کومبه میلا است که روز شنبه در شهر اوجایین هند برگزار شد. هندوها معتقدند که آب تنی در این رودخانه گناهان آنها را می زداید.

تازه‌ترین ویدیو