صد مفقود در حادثه رانش زمین در سریلانکا

ویدیوها. صد مفقود در حادثه رانش زمین در سریلانکا

نیروهای امداد سریلانکا برای کمک به قربانیان رانش زمین در منطقه آرانایاکا به محل اعزام شدند. در این حادثه که در صد کیلومتری پایتخت سریلانکا روی داد ۱۰۰ نفر ناپدید شدند.

نیروهای امداد سریلانکا برای کمک به قربانیان رانش زمین در منطقه آرانایاکا به محل اعزام شدند. در این حادثه که در صد کیلومتری پایتخت سریلانکا روی داد ۱۰۰ نفر ناپدید شدند.

تازه‌ترین ویدیو