حریق در جنگلهای روسیه

ویدیوها. حریق در جنگلهای روسیه

پس از این که حدود ده هزار هکتار از جنگلها در روسیه طعمه حریق شد، در منطقه آمور وضعیت اضطراری اعلام شد. هواپیماهای مهار حریق برای کمک به آتش نشانها وارد عمل شده اند. یکی از این هواپیماها بیش از ۱۲ هزار تن آب را بر روی شعله های آتش ریخت.

پس از این که حدود ده هزار هکتار از جنگلها در روسیه طعمه حریق شد، در منطقه آمور وضعیت اضطراری اعلام شد. هواپیماهای مهار حریق برای کمک به آتش نشانها وارد عمل شده اند. یکی از این هواپیماها بیش از ۱۲ هزار تن آب را بر روی شعله های آتش ریخت.

تازه‌ترین ویدیو