تولد مبارک، کارل گوستاف شانزدهم!

تولد مبارک، کارل گوستاف شانزدهم!

انبوهی از مردم در استکهلم، پایتخت سوئد، هفتادمین زادروز کارل گوستاف شانزدهم، پادشاه این کشور را جشن گرفتند.

انبوهی از مردم در استکهلم، پایتخت سوئد، هفتادمین زادروز کارل گوستاف شانزدهم، پادشاه این کشور را جشن گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو