نشست سازمان ملل درباره خاورمیانه صحنه جنگ لفظی اسرائیل و فلسطین شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نشست سازمان ملل درباره خاورمیانه صحنه جنگ لفظی اسرائیل و فلسطین شد

روز دوشنبه، نشست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع خاورمیانه به صحنه جنگ لفظی بین نمایندگان اسرائیل و فلسطین مبدل شد. دو نماینده در حضور نمایندگان کشورهای دیگر بر سر هم فریاد می کشیدند.

روز دوشنبه، نشست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع خاورمیانه به صحنه جنگ لفظی بین نمایندگان اسرائیل و فلسطین مبدل شد. دو نماینده در حضور نمایندگان کشورهای دیگر بر سر هم فریاد می کشیدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست