دیدار خانواده سلطنتی از بوتان

دیدار خانواده سلطنتی از بوتان

دوک بریتانیا و دوش کمبریج، دو عضو خاندان سلطنتی بریتانیا از بوتان دیدار کردند.

دوک بریتانیا و دوش کمبریج، دو عضو خاندان سلطنتی بریتانیا از بوتان دیدار کردند.

ویلیام و کیت، زوج سلطنتی در نخستین سفر خود به این کشور در مراسم مختلف از جمله ورزش ملی پرتاب دارت شرکت کردند.

پنجمین پادشاه بوتان و ملکه برای دقایقی با زوج سلطنتی دیدار و گفتگو کردند.

تازه‌ترین ویدیو