اعتراض مدافعان حقوق مهاجران در مرز اتریش
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اعتراض مدافعان حقوق مهاجران در مرز اتریش

حدود پانصد نفر از مدافعان حقوق مهاجران روز یکشنبه در مرز اتریش و ایتالیا در اعتراض به بستن مرزها توسط اتریش و ایجاد محدودیت در پذیرش مهاجران دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات را فعالان ایتالیایی حقوق بشر سازماندهی شده بود. پلیس اتریش می گوید پنجاه نفر از معترضانی را که به نیروهای پلیس حمله کرده و به تخریب اموال پرداخته بودند، بازداشت کرده است.

حدود پانصد نفر از مدافعان حقوق مهاجران روز یکشنبه در مرز اتریش و ایتالیا در اعتراض به بستن مرزها توسط اتریش و ایجاد محدودیت در پذیرش مهاجران دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات را فعالان ایتالیایی حقوق بشر سازماندهی شده بود. پلیس اتریش می گوید پنجاه نفر از معترضانی را که به نیروهای پلیس حمله کرده و به تخریب اموال پرداخته بودند، بازداشت کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست