گفتگوهای پارلمانی در کوزوو با چاشنی گاز اشک آور

ویدیوها. گفتگوهای پارلمانی در کوزوو با چاشنی گاز اشک آور

برای چندمین بار از ماه اکتبر گذشته تا کنون، نمایندگان مخالف در پارلمان کوزوو در جریان گفتگوها در صحن مجلس نمایندگان، گاز اشک آور پرتاب کردند.

برای چندمین بار از ماه اکتبر گذشته تا کنون، نمایندگان مخالف در پارلمان کوزوو در جریان گفتگوها در صحن مجلس نمایندگان، گاز اشک آور پرتاب کردند.

آنها با توافق دولت کوزوو با صربستان که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام می شود و با هدف اعطای قدرت بیشتر به اقلیت صرب کوزوو صورت می گیرد، مخالفند.

پرتاب گاز اشک آور طی ماههای اخیر به امری عادی در جلسات عمومی پارلمان تبدیل شده است.

تازه‌ترین ویدیو