لندن: پزشکان حین اعتصاب آواز می خوانند

لندن: پزشکان حین اعتصاب آواز می خوانند

پزشکان عمومی در انگلستان در جریان اعتصاب برای دستمزد بیشتر، آواز می خوانند. در پی تصمیم وزیر بهداشت بریتانیا در ماه فوریه به اعمال قراردادهای جدید، این پزشکان روز پنجشنبه نیز در اعتصاب هستند. این اعتصاب از روز گذشته آغاز شده است.

پزشکان عمومی در انگلستان در جریان اعتصاب برای دستمزد بیشتر، آواز می خوانند. در پی تصمیم وزیر بهداشت بریتانیا در ماه فوریه به اعمال قراردادهای جدید، این پزشکان روز پنجشنبه نیز در اعتصاب هستند. این اعتصاب از روز گذشته آغاز شده است.

اختلاف پزشکان با وزارت بهداشت بریتانیا در مورد دستمزد روزهای آخر هفته و همچنین این نکته است که آیا روزهای شنبه باید جزو روزهای معمول کاری در نظر گرفته شود یا خیر. پزشکان غیرمتخصص در حال حاضر در روزهای آخر هفته (شنبه و یکشنبه) مبلغ اضافه دریافت می کنند.

تازه‌ترین ویدیو