رکورد جهانی «دوگا» در هنگ کنگ

ویدیوها. رکورد جهانی «دوگا» در هنگ کنگ

رکورد برگزاری بزرگترین کلاس «دوگا» به نام کشور هنگ کنگ ثبت شد. در این برنامه ۲۷۰ سگ در کنار صاحبانشان برای مدتی بیش از نیم ساعت در دوگا (تمرین یوگا به همراه سگ خانگی) شرکت داشتند. شرکت کنندگان با راهنمایی های مربی دوگا علاوه بر ورزش، به ماساژ حیوانات خانگی شان نیز پرداختند.

رکورد برگزاری بزرگترین کلاس «دوگا» به نام کشور هنگ کنگ ثبت شد. در این برنامه ۲۷۰ سگ در کنار صاحبانشان برای مدتی بیش از نیم ساعت در دوگا (تمرین یوگا به همراه سگ خانگی) شرکت داشتند. شرکت کنندگان با راهنمایی های مربی دوگا علاوه بر ورزش، به ماساژ حیوانات خانگی شان نیز پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو