آتش سوزی مرگبار در سکوی نفتی آذربایجان

ویدیوها. آتش سوزی مرگبار در سکوی نفتی آذربایجان

عملیات جستجو و نجات برای کمک به قربانیانی که در آتش سوزی در سکوی نفتی آذربایجان در دریای خزر ادامه دارد. جسد یکی از افراد کشته شده پیدا شده است و وضعیت سی نفر هنوز مشخص نیست. بیش از چهل نفر نجات پیدا کرده اند.

عملیات جستجو و نجات برای کمک به قربانیانی که در آتش سوزی در سکوی نفتی آذربایجان در دریای خزر ادامه دارد. جسد یکی از افراد کشته شده پیدا شده است و وضعیت سی نفر هنوز مشخص نیست. بیش از چهل نفر نجات پیدا کرده اند.

Poll question

آیا شما از پیروزی راستگرایان افراطی جبهه ملی در انتخابات ملی فرانسه شگفت زده شده اید؟

تازه‌ترین ویدیو