لحظه ادای نام قربانیان حملات پاریس

ویدیوها. لحظه ادای نام قربانیان حملات پاریس

خانواده های قربانیان هنگام ادای نام عزیزانشان که در این حملات کشته شدند.

خانواده های قربانیان هنگام ادای نام عزیزانشان که در این حملات کشته شدند.

تازه‌ترین ویدیو