یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا

یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا

پس از خواندن سرود ملی فرانسه، اعضای پارلمان اروپا در بزرگداشت یاد قربانیان حادثه حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس، یک دقیقه سکوت کردند.

پس از خواندن سرود ملی فرانسه، اعضای پارلمان اروپا در بزرگداشت یاد قربانیان حادثه حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس، یک دقیقه سکوت کردند.

تازه‌ترین ویدیو