رزمایش روسیه در کریمه

ویدیوها. رزمایش روسیه در کریمه

ارتش روسیه رزمایش بزرگی را در دریای سیاه و شبه جزیره الحاقی کریمه انجام داد. نیروی دریایی و زمینی ارتش روسیه در این رزمایش شرکت داشتند و پهپادهایی نیز برای کنترل هوایی عملیات مورد استفاده قرار گرفتند.

ارتش روسیه رزمایش بزرگی را در دریای سیاه و شبه جزیره الحاقی کریمه انجام داد. نیروی دریایی و زمینی ارتش روسیه در این رزمایش شرکت داشتند و پهپادهایی نیز برای کنترل هوایی عملیات مورد استفاده قرار گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو