دو انفجار در مرکز شهر آنکارا

دو انفجار در مرکز شهر آنکارا

دولت ترکیه از وقوع دو انفجار مهیب در جریان برپایی راهپیمایی صلح در مرکز شهر آنکارا خبر داد. این راهپیمایی از سوی اتحادیه های کارگری و گروه های مدنی سازمان داده شده بود.

دولت ترکیه از وقوع دو انفجار مهیب در جریان برپایی راهپیمایی صلح در مرکز شهر آنکارا خبر داد. این راهپیمایی از سوی اتحادیه های کارگری و گروه های مدنی سازمان داده شده بود.

تازه‌ترین ویدیو