آخرین روز جشن آبجو

آخرین روز جشن آبجو

بزرگترین جشنواره آبجو در جهان در شهر مونیخ آلمان، آخرین روز خود را نیز پشت سر گذاشت. برگزار کنندگان این مراسم می گویند شرکت کنندگان در جشنواره ۱۶ روزه امسال هفت میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر آبجو نوشیدند.

بزرگترین جشنواره آبجو در جهان در شهر مونیخ آلمان، آخرین روز خود را نیز پشت سر گذاشت. برگزار کنندگان این مراسم می گویند شرکت کنندگان در جشنواره ۱۶ روزه امسال هفت میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر آبجو نوشیدند.

تازه‌ترین ویدیو