ریز ماهواره ژاپنی برای یافتن عناصر حیاتی

ویدیوها. ریز ماهواره ژاپنی برای یافتن عناصر حیاتی

ضانورد ژاپنی یک ریزماهواره را از ایستگاه فضایی بین المللی به فضا پرتاب کرد.

ضانورد ژاپنی یک ریزماهواره را از ایستگاه فضایی بین المللی به فضا پرتاب کرد.

این اقدام روز پنجشنبه توسط کیمیا یویی انجام شد. ماهواره حدود سی سانتیمتر است و توسط گروه دانشگاهی بنیاد فناوری شیبا در ژاپن ساخته شده است. هدف از پرتاب این ریزماهواره آزمایش گرد و غبار موجود در فضا و یافتن ردی از حیاتی است.

تازه‌ترین ویدیو