کمک به مهاجران آفریقایی و فلسطینی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کمک به مهاجران آفریقایی و فلسطینی

بیش از دویست مهاجر آفریقایی و فلسطینی روز پنجشنبه در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا نجات داده شدند.

بیش از دویست مهاجر آفریقایی و فلسطینی روز پنجشنبه در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا نجات داده شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست