جشن باکویی ها برای پایان بازی های اروپایی

جشن باکویی ها برای پایان بازی های اروپایی

روز یکشنبه هزاران نفر در باکو در خیابانها حضور پیدا کردند تا نخستین برگزاری مسابقات اروپایی را جشن بگیرند. این مسابقات در ماه ژوئن در جمهوری آذربایجان برگزار شد.

روز یکشنبه هزاران نفر در باکو در خیابانها حضور پیدا کردند تا نخستین برگزاری مسابقات اروپایی را جشن بگیرند. این مسابقات در ماه ژوئن در جمهوری آذربایجان برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو