جشن دهمین سالگرد  سلطنت پادشاه موناکو

جشن دهمین سالگرد سلطنت پادشاه موناکو

مردم موناکو با تجمع در مقابل کاخ پادشاه این کشور، دهمین سالگرد سلطنت آلبرت دوم را جشن گرفتند.

مردم موناکو با تجمع در مقابل کاخ پادشاه این کشور، دهمین سالگرد سلطنت آلبرت دوم را جشن گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو