معبد

More about this topic

 زیارتگاه «ماتا وایشنو دیوی» هندوها واقع در شمال هند
در حال نمایش بعدی
آگهی
دیوان عالی هند: هندو‌ها می‌توانند روی ویرانه‌های مسجد بابری معبد بسازند
در حال نمایش بعدی