بازپس گیری پالمیرا؛ داعش بخش بزرگی از سایت باستانی این شهر را ویران کرده است

بازپس گیری پالمیرا؛ داعش بخش بزرگی از سایت باستانی این شهر را ویران کرده است
نگارش از Euronews

ستونهای ویران شده و سقف ها فروریخته اولین تصاویر از شهر تاریخی پالمیرا پس از بازپس گیری آن توسط ارتش سوریه است. نیروهای گروه دولت اسلامی موسوم به

ستونهای ویران شده و سقف ها فروریخته اولین تصاویر از شهر تاریخی پالمیرا پس از بازپس گیری آن توسط ارتش سوریه است.

نیروهای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تا هفته گذشته کنترل شهر را در دست داشتند و بخش بزرگی از سایت باستانی پالمیرا را نابود کردند.

جمیل القائم، مورخ سوری با حضور در این سایت تاریخی اعلام کرد: “آنها تقریبا پالمیرا را نابود کرده اند، بسیاری از ریزه کاریهای تاریخی را از دست داده ایم اما معتقدم که می توان دوباره آنرا بازسازی کرد.”

شهر باستانی پالمیرا مشهور به مروارید صحرا یکی از مهم ترین ویرانه های تاریخی جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. قدمت بخش اعظم ویرانه های پالمیرا به سده یکم و دوم میلادی باز می گردد. همزمان با بازپس گیری این شهر از کنترل داعش، نیروهای ارتش سوریه مواد منفجره و مینهای کارگذشته توسط نیروهای گروه دولت اسلامی را خنثی می کنند و از کار می اندازند.

مطالب مرتبط