اقتصاد اسپانیا

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
قسمت اعظم هزینه های مربوط به نجات بانکهای اسپانیایی به حساب دولت بازنخواهد گشت
در حال نمایش بعدی
کمیسیون اروپا در مورد کسری بودجه پرتغال، اسپانیا و ایتالیا با نرمش برخورد می کند
در حال نمایش بعدی