More about this topic

تجمع معترضان عراقی مقابل سفارت سوئد در بغداد
در حال نمایش بعدی
آگهی
بندر ام قصر در شهر بصره
در حال نمایش بعدی
بمب‌افکن‌های وارتاگ نیروی هوایی آمریکا
در حال نمایش بعدی
تصویری از صدام حسین بر روی ساختمان آتش زده وزارت حمل و نقل و ارتباطات در بغداد. ۹ آوریل ۲۰۰۳
در حال نمایش بعدی
یک زن عراقی در آوریل ۲۰۰۳ در بغداد به همراه شوهر و پسر مجروح خود به بیمارستان می‌رسد.
در حال نمایش بعدی
پایین کشیدن مجسمه صدام حسین در میدان فردوس بغداد، ۹ آوریل ۲۰۰۳
در حال نمایش بعدی