گرین کارت

More about this topic

Donald Trump
در حال نمایش بعدی
یک نامزد شهروندی با در دست داشتن پرونده خود و پرچم آمریکا در انتظار شروع مراسم اعطای تابعیت است
در حال نمایش بعدی
Mark Lennihan
در حال نمایش بعدی
 A flag is waved outside the White House, in Washington
در حال نمایش بعدی
آگهی