More about this topic

موانع رسیدن به توافق در مورد آینده اقتصادی یونان در نشست کشورهای حوزه پولی یورو چیست؟
در حال نمایش بعدی
آگهی
یونان تدابیر اضافی ریاضت اقتصادی اجرا نخواهد کرد
در حال نمایش بعدی
مخالفت گروه یورو با هدیه نخست وزیر یونان به بازنشستگان
در حال نمایش بعدی
مخالفت وام دهندگان اروپایی با کمکهای دولت آتن به بازنشستگان در آستانه سال نو
در حال نمایش بعدی
گروه اروپا یونان را به انجام کامل اصلاحات اقتصادی فراخواند
در حال نمایش بعدی