آتن؛ بازنشستگان خشمگین از کاهش مستمری به خیابان آمدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتن؛ بازنشستگان خشمگین از کاهش مستمری به خیابان آمدند

هزاران نفر از سالمندان یونانی در اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی روز سه شنبه در آتن پایتخت به خیابان ها آمدند.

کاهش حقوق بازنشستگان بخشی از برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان است تا در مذاکره با وام دهندگان بین المللی بتواند وام دهندگان را به ادامه کمک های اقتصادی به یونان ترغیب کند. در هفت سال گذشته این دوازدهمین بار است که حقوق بازنشستگان کاهش می یابد.

برخی از راهپیمایان معتقدند که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان که با شعار مبارزه با ریاضت اقتصادی روی کار آمده است به آنها خیانت کرده است.

ماریا ژورژاکوپولو از مستمری بگیران یونانی می گوید: «به غیر از معلولان، همه باید به خیابان ها بیایند زیرا این حتمی است که آنها می خواهند مستمری ها را باز هم بیشتر کاهش دهند. ما با چنان بینوایی روبروییم که برای خرید حتی یک ماست باید دوبار تامل کنیم.»

کوستاس دیموپولوس ۷۷ ساله نیز می گوید: «آنها حقوق بازنشستگی ما را کاهش داده اند در حالی که آنها گفته بودند حقوق ماه سیزدهم و پاداش ماه چهاردهم را به ما بر می گردانند. آنها نه تنها این کار را نکردند بلکه ما را فریب دادند و حتی حقوق بازنشستگی ما را کاهش دادند.»

دولت الکسیس سیپراس پذیرفته است که در عوض دریافت بخش دیگری از کمک های مالی از وام دهندگان بین المللی، حقوق بازنشستگی را تا سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش دهد. تصمیمی که می تواند اکثریت پارلمانی حامی دولت را تضعیف کند.