تظاهرات پزشکان یونانی در اعتراض به کاهش حقوق و مزایا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات پزشکان یونانی در اعتراض به کاهش حقوق و مزایا

پزشکان بیمارستان های یونان در اعتراض به کاهش بی سابقه حقوق و مزایا و حق بازنشستگی در خیابانهای آتن تظاهرات کردند.
پزشکان می گویند سیاستهای سختگیرانه اقتصادی فشار زیادی به آنها وارد کرده است.

یکی از این پزشکان می گوید: «نمی خواهیم براحتی بپذیریم که در این راه شکست خورده ایم، ما مبارزه می کنیم تا آخر. مبارزه می کنیم برای بازپس گیری حقوق طبیعی و در این راستا به دولت اخطار می دهیم.»

یکی دیگر از آنها می گوید: «ما پزشکان قربانی بحران اقتصادی شده ایم. آنها حقوق ما را کاهش داده اند. تنها راه حل ما اتحاد و همبستگی است و بعد باید به دولت حمله کنیم.»

هفت سال بحران مالی در یونان و سیاستهای سختگیرانه بیشترین قربانیان را از میان مستمری بگیران دولت گرفته است. جوانان نیزقربانی دیگری هستند که آینده خود را تاریکتر از همیشه می بینند و می خواهند برای آینده ای روشنتر مبارزه کنند.