انفجار گاز

More about this topic

 نشتی از خطوط لوله گاز نورداستریم
در حال نمایش بعدی
یک کارگر در پالایشگاه نفت در اقلیم کردستان عراق
در حال نمایش بعدی
تصویری از بخشی از پروژه نورد استریم ۲
در حال نمایش بعدی
آگهی
بخشی از طرح گازی نورد استریم دو
در حال نمایش بعدی
انفجار در مرز ایران و افغانستان
در حال نمایش بعدی
مقایشه تصاویر ماهواره‌ای از جاییکه در آن انفجار رخ داد با تصاویر هفته‌های گذشته
در حال نمایش بعدی