More about this topic

واکسن کووید-۱۹

موضوعات داغ روز

More about this topic

اتحادیه اروپا از یکشنبه مقررات جلوگیری از شیوع گونه جدید ویروس کرونا در بریتانیا را یکدست می‌کند
در حال نمایش بعدی
آگهی
یکی از مراکز توزیع واکسن در آمریکا
در حال نمایش بعدی
مرکز تحقیقات کرونای دانشگاه امپریال کالج لندن
در حال نمایش بعدی
Ariel Schalit
در حال نمایش بعدی
واکسن فایزر/بیون‌تک در آمریکا
در حال نمایش بعدی
Diane Bondareff
در حال نمایش بعدی
واکسن مدرنا به زودی آماده توزیع در آمریکا می‌شود
در حال نمایش بعدی