More about this topic

مرزها

موضوعات داغ روز

More about this topic

عفو بین الملل: تا زمانی که جنگ، فقر و تبعیض هست پناهجویان راه خود را پیدا می کنند
در حال نمایش بعدی
آگهی
تاثیر اتحاد دولت بریتانیا با حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند بر صلح شکننده دو ایرلند
در حال نمایش بعدی
پناهجویان در مرز پوشیده از برف مجارستان در رویای رسیدن به اروپا هستند
در حال نمایش بعدی