نجوم

موضوعات داغ روز

More about this topic

آیینه اصلی تلسکوپ اقلیدس به قطر ۱.۲ متری
در حال نمایش بعدی
آگهی
تصویری از بیش از سه میلیارد ستاره و کهکشان
در حال نمایش بعدی
تصویرسازی ناسا از یک سیستم فراخورشیدی با ابرزمین‌هایش
در حال نمایش بعدی
بابک امین تفرشیPhoto Gallery
در حال نمایش بعدی
Claudio Bortolin
در حال نمایش بعدی
آسمان شب
در حال نمایش بعدی
اولین ماه‌‌سرخ  سال ۲۰۲۲ در بسیاری از مناطق زمین قابل مشاهده است
در حال نمایش بعدی
کشف قمر فراخورشیدی به اندازه ۹ برابر کره ماه (عکس تزئینی است)
در حال نمایش بعدی
ستاره‌های کهکشان راه شیری
در حال نمایش بعدی
جستجوی حیات فرازمینی
در حال نمایش بعدی
بارش شهابی
در حال نمایش بعدی