نجوم

موضوعات داغ روز

More about this topic

تصویری از بیش از سه میلیارد ستاره و کهکشان
در حال نمایش بعدی
تصویرسازی ناسا از یک سیستم فراخورشیدی با ابرزمین‌هایش
در حال نمایش بعدی
بابک امین تفرشیPhoto Gallery
در حال نمایش بعدی
آگهی
Claudio Bortolin
در حال نمایش بعدی
آسمان شب
در حال نمایش بعدی
اولین ماه‌‌سرخ  سال ۲۰۲۲ در بسیاری از مناطق زمین قابل مشاهده است
در حال نمایش بعدی
کشف قمر فراخورشیدی به اندازه ۹ برابر کره ماه (عکس تزئینی است)
در حال نمایش بعدی
ستاره‌های کهکشان راه شیری
در حال نمایش بعدی
جستجوی حیات فرازمینی
در حال نمایش بعدی
بارش شهابی
در حال نمایش بعدی
برخورد احتمالی سیارک‌ها با کره زمین (عکس تزئینی است)
در حال نمایش بعدی