سن

More about this topic

Kis Østergaard
در حال نمایش بعدی
شادی در جوانی
در حال نمایش بعدی
جیمی کارتر و همسرش در ۷۵امین سالگرد ازدواجشان
در حال نمایش بعدی
از چپ به راست: میچ مک کانل (۸۱ ساله)، مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان (۵۸ ساله)، و سناتور چاک شومر رهبر اکثریت سنا (۷۲ ساله) در جلسه با رئیس جمهور جو بایدن (۸۰ ساله) در ۹ مه
در حال نمایش بعدی
آگهی
میچ مک‌کانل، نماینده سنا آمریکا برای دومین بار در یک ماه گذشته، در انظار عمومی برای بیش از ۳۰ ثانیه «بی‌حرکت» باقی ماند.
در حال نمایش بعدی