جان بولتون

آگهی
حامیان حوثی در تجمعی علیه حملات هوایی به رهبری ایالات متحده. صنعا، یمن، جمعه ۹ فوریه ۲۰۲۴
در حال نمایش بعدی