زهر عقرب مبنایی برای ساخت نسل جدید دارو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زهر عقرب مبنایی برای ساخت نسل جدید دارو

یک قطره زهر عقرب قادر به کشتن یک انسان است اما به گفته کارشناسان، زهر عقرب و عنکبوت دارای مولکولهای با ارزشی برای مقابله با میکروبهایی است که به آنتی بیوتیکهای موجود مقاوم شده اند.

بنا به آمار و تخمینها، میکروب های جهش یافته و مقاوم به انواع آنتی بیوتیکها تا سال ۲۰۵۰ هر سال موجب مرگ ۱۰ میلیون نفر خواهند شد که بیش از آمار مرگ ناشی از سرطان است. شرکت بریتانیایی «ونوم تک»(Venomtech) می گوید این زهر می تواند به ساختن نسل تازه دارو منجر شود.

استیو تریم، مدیر شرکت می گوید: «در اینجا مجموعه ای از شیمیدانهای مجرب، زهر را تولید می کنند که شرکت های داروسازی به آن دسترسی ندارند. امیدواریم با عرضه نمونه های تولید شده به آنها بتوانند ساخت داروهای جدید را شروع کنند.»

کارشناسان بهداشت در مورد مقاومت نسبت به داروهای ضد میکروبی از جمله آنتی ویروسها، آنتی بیوتیکها، داروهای ضد مالاریا و ضد قارچ بشدت نگران هستند. یک کمیته بهداشتی در بریتانیا پس از بررسی جامع، در گزارشی پیشنهاد کرد به شرکتهای دارویی در صورت ساخت داروی جدید یک میلیارد یورو پاداش داده شود.

لرد جیمز اونیل، مسئول کمیته دولتی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی می گوید: «در میان کارشناسان دانش زیادی در باره مقاومت آنتی بیوتیکی وجود دارد. اما مشکل این بود و هنوز هم هست که این دانش در اختیار همه، بویژه تصمیم گیرندگان سیاسی نبود. پس برای تغییر این وضعیت، باید این دانش کارشناسی به زبان آمار و اقتصاد بیان می شد.»

استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک برای انسان و حیوانات در مقاوم شدن میکروبها تاثیر داشته است. این درحالی است که ساخت نوع جدید آنتی بیوتیکها برای شرکتهای دارویی بصرفه نیست.