ابتکار عمل شهر خنت بلژیک؛ آموزش رایگان بچه داری حرفه ای به مادران بیکار

مادر و فرزندی در بلژیک
مادر و فرزندی در بلژیک   -  Copyright  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press.All rjghts reserved
نگارش از یورونیوزفارسی

بنیاد سلطنتی بلژیک در همکاری با اتحادیه اروپا پروژه آموزش و کاریابی مادران بیکار و محروم را به اجرا درآورده است.

شهر خنت بلژیک برای کمک به مادران بیوه و ویا مطلقه که بیکار هستند بصورت مجانی آموزش بچه داری و نگاهداری فرزندان بصورت حرفه ای را آموزش می دهد.

بنیاد سلطنتی بلژیک در همکاری با اتحادیه اروپا در شهر خنت، بودجه ای را برای این کار اختصاص داده است. در این پروژه مادران و فرزندان آنها هر دو در کلاسهای آموزشی مجانی شرکت می کنند.

هرات یکی از مادران که از غنا برای آینده بهتر دختر خردسالش به بلژیک مهاجرت کرده، به یورونیوز می گوید: « آنها چیزهای زیادی به ما می آموزند. در آغاز فکر می کردم که کار با بچه ها آسان است، اما اندک اندک فهمیدم که چیزهای زیادی هستند که نمی دانم. من از این بابت احساس اطمینان می کنم و فکر می کنم تغییر و رشد زیادی کرده ام. »

Francisco Seco/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
مادران در شهر خنتFrancisco Seco/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

به جز اینکه مادران بصورت جدی شغلی فرامی گیرند کودکان نیز از هم صحبتی و هم نشینی خوشحال هستند و از تنهایی در می آیند.

آموزش این مادران، نزدیک به دو سال بطول می انجامد و آنها بلافاصله در مراکز نگاهداری کودکان بی سرپرست مشغول بکار می شوند. تاکنون ۱۴ مادر بیکار در اولین دوره آموزش های مجانی « بچه داری» شرکت کرده اند. قرار است این مادران بزودی تربیت و نگاهداری بیش از ۱۲۰۰ کودک در شهر خنت را برعهده بگیرند.

مطالب مرتبط