پلیس‌های بلژیکی هم دستبندها را به زمین انداختند

ویدیوها. پلیس‌های بلژیکی هم دستبندها را به زمین انداختند

صدها تن از مأموران پلیس بلژیک با تجمع در پایتخت، بروکسل و سایر شهرهای این کشور در یک حرکت اعتراضی نمادین دستبندها و بازوبندهای خود را باز کرده و روی زمین انداختند. پلیس‌های بلژیکی با اشاره به نبود حمایت کافی از سوی دولت، می‌گویند از زمان آغاز اعتراضات به کشته شدن جرج فلوید در آمریکا، رابطه مردم با پلیس به هم خورده و آنها دائما در معرض توهین و انتقاد بوده‌اند. هفته پیش پلیس‌های فرانسه نیز نظیر چنین حرکت نمادینی را انجام داده بودند.

صدها تن از مأموران پلیس بلژیک با تجمع در پایتخت، بروکسل و سایر شهرهای این کشور در یک حرکت اعتراضی نمادین دستبندها و بازوبندهای خود را باز کرده و روی زمین انداختند. پلیس‌های بلژیکی با اشاره به نبود حمایت کافی از سوی دولت، می‌گویند از زمان آغاز اعتراضات به کشته شدن جرج فلوید در آمریکا، رابطه مردم با پلیس به هم خورده و آنها دائما در معرض توهین و انتقاد بوده‌اند. هفته پیش پلیس‌های فرانسه نیز نظیر چنین حرکت نمادینی را انجام داده بودند.

تازه‌ترین ویدیو